اطلاعیه تشکیل انجمن صنفی سراسری هنرمندان سفالگر ایران

اطلاعیه تشکیل انجمن صنفی سراسری هنرمندان سفالگر ایران

با پیگیری انجمنهای هنری و توافق با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمنهای صنفی سراسری هنری با مجوز از وزارت کار در شرف تأسیس قرار دارند.

تأسیس انجمن صنفی برای برخورداری از امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بازنشستگی، ازکارافتادگی و از این دست امور صنفی سالها آرزوی هنرمندان در حوزه های مختلف در ایران بوده است. برای نیل به این هدف از سوی انجمنهای هنری فعالیتهای بیشماری انجام شده که در نهایت با تصویب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ بیست و دوم آبان ۱۳۹۸ این مهم به انجام رسید.

ظرفیت قانون کار و به رسمیت شناختن “کار هنری” بهترین گزینه مورد وفاق جمع بود که هرچند پیش از این تعابیر و تفاسیر رایج از قانون کار و آیین نامه ها مانع برخورداری هنرمندان از این قانون می­شد، اما با تصویبنامه وزرای کار و ارشاد، این معضل برطرف شد. اهمیت این تصویبنامه تنها در ایجاد شرایط برای فعالیت صنفی نیست، بلکه نمایانگر اتحاد ۱۴ تشکل فرهنگی هنری است که برای اولین بار در تاریخ فعالیتهای اجتماعی خود و علیرغم تفاوتهای بنیادین، به توافق جمعی تشکیل انجمنهای صنفی سراسری فرهنگ، هنر و رسانه دست یافتند.

در بهمن ماه ۱۳۹8و بر اساس وظیفه ای که به انجمنهای موجود سپرده شد، بنا شد تا با توجه به دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوطه، هر صنف هنری، انجمن صنفی سراسری خود را نیز تشکیل دهد. همگام با دیگر انجمن های هنرهای تجسمی، در سال 1399، سه نفر از اعضای هیأت مدیره دور هشتم انجمن هنرمندان سفالگر به عنوان هیأت موسس، اقدام به تأسیس انجمن صنفی سراسری هنرمندان سفالگر ایران نمودند و فراخوان عضو گیری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۹در روزنامه رسمی ابرار، آگهی شد. روزنامه رسمی به همراه اساسنامه پیشنهادی در تاریخ ۲۸/۱1/۱۳۹۹ برای تأیید و ثبت نهایی رسماً به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم گردید. اینک انجمن صنفی سراسری هنرمندان سفالگر ایران آماده پذیرش عضو برای این انجمن صنفی کشوری است.

انجمن صنفی سراسری هنرمندان سفالگر ایران یک تشکل غیر انتفاعی است که مهمترین هدف و وظیفه آن  حمایت از منافع و حقوق شغلی هنرمندان این حوزه می باشد.

در این برهه از زمان که تنگناهای اقتصادی فشار مضاعفی را بر هنرمندان تحمیل کرده است، اهمیت تشکیل انجمن صنفی دوچندان می نماید. از این رو از تمامی اعضای انجمن هنرمندان سفالگر و هنرمندان فعال در حوزه سرامیک دعوت می­شود در این مهم مشارکت داشته باشند و جهت درخواست عضویت به سایت انجمن به نشانی htpp://iranianceramists.ir مراجعه نمایند و یا از طریق واتس آپ با شماره 09101747635 تماس حاصل فرمایند.

 

شرایط عضویت:

کلیه هنرمندان در صورت دارا بودن شرایط زیر میتوانند به عضویت انجمن صنفی هنرمندان سفالگر درآیند.

۱_ تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

۲_ استقرار در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی؛

۳_ قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی؛

۴_پرداخت ورودیه و حق عضویت به صورت مرتب؛

۵_ دارا بودن یکی از موارد هفت گانه به شرح ذیل:

5-1 عضویت در انجمن هنرمندان سفالگر؛

۵-۲ ارائه مدرک تحصیلی مرتبط هنری به همراه معرفی نامه از سوی ۲ استاد شناخته شده در حوزه هنر سفالگری و سرامیک؛

۵-۳ ارائه گواهی مبنی بر برگزاری حداقل یک نمایشگاه انفرادی در زمینه سفال و سرامیک در گالریهای معتبر داخلی و خارجی؛

۵-۴ ارائه گواهی مبنی بر حضور  در حداقل یک دوسالانه سرامیک (داخلی، بین المللی)؛

۵-۵ ارائه گواهی مبنی بر شرکت در حداقل ۳ نمایشگاه گروهی سفال و سرامیک در گالریهای معتبر داخلی و خارجی؛

۵-۶ ارائه گواهی مبنی بر شرکت در حداقل دو جشنواره داخلی و یا نمایشگاه‌های خارجی؛

۵-۷ داشتن حداقل ۲ سال فعالیت مستمر در این حوزه و ارسال تصویر حداقل ۷ اثر هنری و تقاضای تشکیل کمیسیون ارزشیابی آثار برای بررسی آثار ارسالی و تصمیم گیری در خصوص عضویت؛

فرم عضویت:

https://iranianceramists.ir/wp-content/uploads/Form-NoQ005Rev.1.pdf