اطلاعیه شماره 1

کاندیداتوری هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر

انتخابات دوره پنجم هیأت مدیره انجمن هنرمندا ن سفالگر ایران

اطلاعیه شماره 1

با توجه به اتمام دوره یکساله هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر ایران ، در  اسفند ماه سال گذشته مجمع

عمومی سالانه در سالن  اجتماعات موزه هنرهای دینی امام علی (ع ) تشکیل شد.

در جلسه فوق پس از ارائه گزارش یکساله عملکرد هیأت مدیره و قرائت گزارش مالی ، به اطلاع کلیه حاضران

در جلسه رسید که طی مجمع عمومی آتی، اعضاء پنجمین دوره هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر تعیین

خواهد شد.

لذا از کلیه کسانی که مایل به کاندیداتوری هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر می باشند خواهشمند

است تا تاریخ 94/03/12 عکس و رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل iranianceramists@yahoo.com  ارسال

نمایند.

نگارنده انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر:  1394/03/03