اطلاعیه شماره 3 نمایشگاه گروهی سرامیک با موضوع قفل

فرم ثبت نام

لطفاً برای شرکت در نمایشگاه قفل فرم زیر را حداکثر تا تاریخ 93/05/16 پر کرده و به همراه تصویر آثار (با مشخصات قید شده در

اطلاعیه شماره 1) به آدرس ایمیل انجمن (iranianceramists@yahoo.com) ارسال نمایید.

 

 

کمیته نمایشگاهی | انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر:  1393/04/31