افتتاحیه نمایشگاه “محمد مهدی انوشفر” در خانه هنرمندان

انجمن هنرمندان سفالگر با همکاری مرکز توسعه هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورخ 9 شهریور 1397  نمایشگاه مروری بر آثار محمد مهدی انوشفر را افتتاح کرد. در این افتتاحیه جناب آقای مظفری میر کل هنرهای تجسمی نیز حضور داشتند. پنج دهه سابقه هنری این هنرمند انجمن را بر آن داشت تا در راستای پاسداشت از پیشکسوتان علاوه بر نمایشگاه خانه هنرمندان از آثار این هنرمند در پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی نیز بازدید به عمل آید.