اطلاعیه شماره (1)

فراخوان انتخابات اعضای هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر

بدینوسیله باطلاع اعضاء محترم انجمن هنرمندان سفالگر می رساند:

نظر باینکه انتخابات دوره چهارم اعضاء هیأت مدیره در پیش رو است، از علاقه مندان واجد شرایط به شرح ذیل که تمایل به کاندید شدن دارند درخواست مینماید تا رزومه کامل خود را  با فرمت word ، حداکثر تا تاریخ  92/12/10 به آدرس ایمیل انجمن iranianceramists@yahoo.com  ارسال نمایند.

  • داشتن تابعیت ایرانی
  • داشتن حداقل سن 30 سال
  • دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی
  • متعهد به پذیرش مسئولیت های مختلف اجرایی در هیأت مدیره
  • امکان حضور الزامی در کلیه جلسات هیأت مدیره ( غیبت بیش از 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه غیر متوالی باعث حذف سمت از هیأت مدیره می گردد)