برگزاری اولین نشست مجموعه “سه در یک”

اولین نشست از مجموعه نشست های “سه در یک” در روز سه شنبه مورخ 14 تیر ماه 1397 با حضور خانم دکتر هلینا قائمی در دفتر انجمن هنرمندان سفالگر برگزار شد.هدف اصلی در این نشست ها ارتقا سطح دانش نظری اعضای انجمن است.

عنوان کلی “سه در یک” برای تبیین نگاهی سه سویه(هویت، جنسیت و جغرافیا) به محتوای کلی معاصریت در هنرهای تجسمی است. هرنشست با همراهی یک استاد مدعو و معرفی یک یا چند هنرمند شاخص در شاخه های مختلف حوزه تجسمی خواهد بود. جلسات به صورت گفت وشنود است تا در این میان بتوان به تبیین گزاره ها مذکور در معاصریت پرداخت. لازم به ذکر است که هنرمندان مورد بحث لزوما ارتباطی با سفال و سرامیک ندارند و این نشست ها صرفا برای درک هنر در دوره معاصر و چگونگی ارائه آن در قالب مدیاهای متفاوت است. برای برقراری تعامل و گفت و شنودی موثرتردر این نشست ها، کلیدواژه ها، مقالات و … مورد نیاز در اختیارثبت نام کنندگان قرار میگیرد.