نسل دو

نمایشگاه گروهی سرامیک در گالری سیحون

 سرامیک معاصر ایران (با پشتوانه تاریخی 10000 ساله خود)  حدود سه دهه است که تلاش میکند تا خود را با ظرفیتها و  رویکردهای دنیای مدرن و معاصر چه به لحاظ تکنیکال و چه ازمنظر ایده و تئوری هماهنگ سازدنسل اول هنرمندان  سرامیست ایرانی به عنوان حلقه واسط جریان نو و کهن نقش اساسی وکلیدی را به عهده گرفتندهمچون همه پدیده های زنده فرهنگی وهنری نسل دومی نیز زاده شد و مجدانه مسیر پیموده شده را با جهت گیریهای معین تر و آگاهانه تر ادامه دادنسل دوم اشاره ای دارد به تعدادی از سرامیستهای معاصر کشور که به نظرمیرسد لا اقل از دو منظر قابل توجه اندیکی شناخت جریان های روز هنرایران و جهان و دیگری بکارگیری متدهای فنی نویننمایشگاه پیش رو گزیده ای است هر چند کوچک از آثار چند هنرمند سرامیست از نسل دوم.

نمایشگاه گروهی سرامیک با حضور:

بهزاد اژدری، کورش آریش، فرزاد فرجی، زهرا نوبهار، صادق باقری، رضا تائبی، نفیسه خلج، هیربد همت آزاد، رجحانه حسینی، مریم کوهستانی،

هادی محب علی

جمعه 20 دی 1392 تا 2 بهمن از 4 تا 8 بعدازظهر

گالری سیحون: خیابان وزرا، کوچه چهارم، پلاک 11. تلفن: 8871 1305

گالری روزهای دوشنبه تعطیل می باشد