جلسه تبیین نمایشگاه فرایافت

این جلسه در مورخ پنجم شهریور هزار و سیصد و نود و هفت در خانه هنرمندان سالن امیرخانی با حضور آقایان جاوید رمضانی، فرزاد فرجی و هیربد همت آزاد برگزار گردید. در ابتدای این جلسه آقای رمضانی با نگاه تاریخی به نظریه های هنر به تبیین واژه “فاین کرفت” پرداختند و ایشان تصاویری از بینال های دوره های قبلی را برای درک بهتر به نمایش گذاشتند.