جلسه نقد و بررسی نمایشگاه قفل

انجمن هنرمندان سفالگر برگزار میکند:

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه قفل، با حضور داوران نمایشگاه، شنبه 29 شهریورماه 1393، ساعت 18 در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

کمیته نمایشگاهی | انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر: 1393/06/28