فراخوان فعالیت در کمیته های تخصصی انجمن

انجمن هنرمندان سفالگر ایران جهت فعالیت در کمیته های تخصصی(آموزش، پژوهش، نمایشگاهی، رفاهی و روابط عمومی) از علاقه مندان دعوت به عمل می آورد.

خواهشمند است در صورت تمایل تا پایان روز چهارشنبه مورخ 22 خرداد 1397، مشخصات خود را به دفتر انجمن اطلاع دهید.

شماره تماس:09101747635 (ساعت تماس9 الی16).