فراخوان نمایشگاه گروهی قالب

انجمن هنرمندان سفالگر برگزار می‌کند: در دنیای سرامیک ، قالب حکم نگاتیو فرمی است که در جهت تولید و تکثیر کاربرد داشته ، گاه در هنر و گاه در صنعت . قالب در حقیقت از نیست برای ما هست می سازد. قالب با مفهوم چهارچوب، دارای شکلی همیشگی است و در نگاه نخست قالب محدودیت می آورد، اما هنرمند سرامیست توانسته با شناسایی قابلیت¬های نهفته در قالب و بهره وری از آن، دنیای دیگری از کاربرد آن را نمایان سازد.

فراخوان نمایشگاه گروهی قالب

انجمن هنرمندان سفالگر برگزار می‌کند:

در دنیای سرامیک ، قالب حکم نگاتیو فرمی است که در جهت تولید و تکثیر کاربرد دارد، گاه در هنر و گاه در صنعت.

قالب در حقیقت از نیست برای ما هست می سازد. قالب با مفهوم چهارچوب، دارای شکلی همیشگی است و در نگاه نخست قالب محدودیت می آورد، اما هنرمند سرامیست توانسته با شناسایی قابلیت­های نهفته در قالب و بهره وری از آن، دنیای دیگری از کاربرد آن را نمایان سازد.

حال می توان با به چالش کشیدن کاربرد قالب در بیان هنری، از زاویه ای دیگر به مفهوم قالب پرداخت. با توجه به تفاوت در نوع نگاه انسان­ها و انتخاب هایشان، برداشت از یک واقعه می تواند برای یک نفر شادی بخش و برای دیگری متأثرکننده باشد. معنایی که از واقعه برداشت می شود، بستگی به قالبی دارد که در اثر تجربیات قبلی در ذهن تشکیل شده است.

بسیاری از قالب­های ذهنی ما متأثر از تجربه­های مشترک در اجتماع و فرهنگ است. قالب­هایی که حکم بازدارندگی دارند تا تشویق و بیشتر بر اثر ترس­ها به وجود آمده اند. اگر این قالب تغییر کند، معنای آن تجربه یا واقعه تغییر می­کند.

“قالب­ها” عنوانی که شاید هرکس معنایی از آن تعبیر کند. شاید چالشی که ما را دربرمی گیرد تا باعث رشدمان باشد و شاید آن چیزی که دست و پای تفکر خلاق را بسته باشد. نسبی بودن معنای آن و شاید شخصی بودن معنای آن، ما را براین داشت تا در نمایشگاهی به این موضوع پرداخته تا به انگاره های ذهنی هنرمند معاصر سرامیک و دیگر هنرمندانی که با این متریال خلق اثر می نمایند ، جسمیت بخشیم.

هیئت انتخاب آثار:

 • بهزاد اژدری
 • رضا تائبی
 • رسول جلیلی
 • فرزاد فرجی
 • رجحانه حسینی

تقویم نمایشگاه :

 • آخرین مهلت ارسال تصاویر آثار نهایی  به دفتر انجمن هنرمندان سفالگر ، تا پایان وقت اداری 20/10/92
 • اعلام اسامی پذیرفته شدگان 22/10/92
 • دریافت اصل آثار 04/11/92  نگارخانه برگ
 • زمان برگزاری نمایشگاه 07/11/92

شرایط شرکت در نمایشگاه :

 1. شرکت برای تمامی هنرمندانی که با متریال سفال و سرامیک کار می کنند آزاد می باشد.
 2. هر فرد می تواند حداکثر 5 اثر ارائه نماید که از بین آن ها حداکثر 3 اثر پذیرفته خواهد شد.
 3. شرط اول پذیرش آثار، سرامیکی بودن آن ها می باشد و دیگر مواد صرفاً در جهت کمک به رساندن مفهوم مورد نظر هنرمند، بدون تحت الشعاع قرار دادن متریال سرامیک، قابل قبول می باشد.
 4. هر شرکت کننده می بایست فایل آثار را بر روی CD با فرمت TIFF یا JPEG با کیفیت 300 dpi و پرینت رنگی آن ها در زمان مشخص شده ارسال نماید.

* عکس آثار در نور طبیعی خورشید و با زمینه سفید یا خاکستری و با زاویه مناسب – حداقل 4زاویه – گرفته شود.

5.   ورودی برای اعضاء انجمن 000/80 تومان و دیگر هنرمندان 000/100 تومان می باشد.

6.   از نمایش آثار تکراری و فاقد کیفیت خودداری می شود.

7.   یک جلد کاتالوگ نمایشگاه به همراه گواهی حضور در نمایشگاه به هنرمندانی که آثارشان انتخاب شده، اهداخواهد    شد.

8.  ارسال اثر به منزله قبول مقررات نمایشگاه خواهد بود و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده  برگزارکننده است.

تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، پلاک 114، طبقه دوم، انجمن هنرمندان سفالگر                                                                            22852496 – 22865233