نشست هم اندیشی برای حضور سرامیک در جشنواره فجر

انجمن هنرمندان سفالگر در راستای “چگونگی حضور و ارتقای آثار سرامیکی” در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با دعوت از آقایان امیر سقراطی(دبیر هنری جشنواره)، محسن سلیمانی(دبیر اجرایی جشنواره) و مهران هوشیار(دبیر بخش سرامیک) یک نشست هم اندیشی در تاریخ هشتم آذر 1397 در خانه هنرمندان ایران برگزار نمود. در این نشست آقای فرزاد فرجی (مدیرعامل انجمن هنرمندان سفالگر) ضمن تاکید و تایید ضرورت برگزاری این نشست، از تمامی حضار برای گفتگوی موثرتر دعوت به عمل آورد.در ادامه، آقای سلیمانی ضمن ابراز خرسندی از پیشرو بودن انجمن هنرمندان سفالگر در برگزاری این نشست، به این نکته اشاره نمود که رویکرد یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی یعنی رشته ای و تخصصی شدن، می تواند بستر مناسبی را برای حضور هنرمندان سرامیست فراهم سازد.

 

آقای سقراطی نیز در سخنان خود به تبیین سیاست های این دوره از جشنواره پرداخته و افزود که سرامیک و ماهیت متریالی آن، پتانسیل بروز ویژگی‌های آثار در فضای هنر معاصر را داراست. همچنین، امکان ارائه آثار به صورت چیدمان در فضای نمایشگاه فرصتی مغتنم برای هنرمندان این عرصه خواهد بود.آقای مهران هوشیار نیز از همراهی خویش برای ارائه هرچه بهتر و بیشتر آثار سرامیکی در این دوره از جشنواره خبر داد. در پایان نشست، پرسش و پاسخ از سوی هنرمندان و مدعوین صورت پذیرفت. گفتنی است، آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، 2 دی 1397 می باشد.