اخبار

فراخوان نمایشگاه

انجمن هنرمندان سفالگر ایران برگزار می نماید. شورای سیاست گذاری: هیئت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر ایران دبیر اجرائی: شبنم عمانی... ادامه مطلب

اطلاعیه

سرفصل برخی برنامه های پیشنهادی و پذیرفته شده در نشست های اداره کل تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد... ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 2

انتخابات دوره جدید هیأت مدیره اطلاعیه     بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای هیأت مؤسس و اعضای انجمن هنرمندان سفالگر... ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 1

کاندیداتوری هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر انتخابات دوره پنجم هیأت مدیره انجمن هنرمندا ن سفالگر ایران اطلاعیه شماره 1 با... ادامه مطلب