اخبار

اطلاعیه شماره 2

انتخابات دوره جدید هیأت مدیره اطلاعیه     بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای هیأت مؤسس و اعضای انجمن هنرمندان سفالگر... ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 1

کاندیداتوری هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر انتخابات دوره پنجم هیأت مدیره انجمن هنرمندا ن سفالگر ایران اطلاعیه شماره 1 با... ادامه مطلب