آموزش هنر و فن سفالگری و سرامیک

مباحث این کتاب  برای شناخت و آشنایی و شروع به کار سفال گری بسیار مناسب بوده وبا مطالعه آن با مباحث مختلفی از جمله شناخت خاکهای  مختلف، روشهای شکل دهی به گل ، لعابهای مختلف ، کوره ها و شرایط پخت ،  مدلسازی و قالب گیری ، تاریخچه سفال و سرامیک در ایران  و نیز دستور العملهایی برای ساخت لعابهای گوناگون  آشنا  می شوید .