اطلاعیه شماره(۲) مجمع عمومی در زمینه انتخابات هیئت مدیره جدید

اطلاعیه شماره(2) انجمن هنرمندان سفالگر ایران درباره انتخابات هیئت مدیره جدید منتشر شد.

در این اطلاعیه آمده است، آن دسته از اعضای انجمن هنرمندان سفالگر که تمایل دارند داوطلب انتخابات هئیت مدیره انجمن شوند، لازم است سابقه کاری و نمایشگاهی خود را تا ساعت ۲۴ شنبه دوم بهمن ماه ۱۳۹۵ به ایمیل انجمن به نشانی iranianceramists@yahoo.com ارسال کنند.