اطلاعیه مهم “تمدید فراخوان” یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران

اطلاعیه
‎با توجه به استقبال گستردۀ هنرمندان جهت شرکت در یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران و درخواستهای مکرر این عزیزان مبنی بر تمدید مهلت زمان ثبت نام، اعلام می شود به منظور بوجود آوردن فرصتی مضاعف و فراهم کردن شرایط مساعدتر برای حضور تمامی هنرمندان فعال در این حوزه، مقرر شد آخرین مهلت ثبت نام و پذیرش تصاویر آثار تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۱تمدید شود.

‎هیربد همت آزاد
‎دبیر یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران