اعضای شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک

اعضای شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک معرفی شدند

عبدالرضا سهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک با صدور احکامی اعضای شورای سیاستگذاری دوسالانه دوازدهم را منصوب کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک باحضور عبدالرضا سهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری دوسالانه دوازدهم، عبدالرحیم سیاهکارزاده رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، بهزاد اژدری رئیس هیات مدیره انجمن هنرمندان سفال‌گر ایران، هیربد همت‌آزاد دبیر هنری دوسالانه یازدهم، رسول جلیلی، فریده تطهیری مقدم، محبوبه ابراهیم‌زاده، کورش آریش، مجتبی قربانی، فرزاد فرجی و احدالله شکری‌پور در مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست، احکام هریک از اعضای شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک توسط عبدالرضا سهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری دوسالانه دوازدهم به آنها اعطا شد.

بر این اساس، رسول جلیلی، فریده تطهیری مقدم، محبوبه ابراهیم‌زاده، کورش آریش، مجتبی قربانی، فرزاد فرجی و احدالله شکری‌پور به‌عنوان اعضای شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک معرفی شدند.