انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره انجمن

انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره انجمن هنرمندان سفالگر در تاریخ 6 اردیبشت 1397برگزار شد. جلسه انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر ایران در تاریخ 6 اردیبهشت 1397درسالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران باحضور جمعی از اعضای انجمن برگزار گردید. پس از  سخنرانی آقای بهزاد اژدری (رئیس هیات مدیره) و ارائه گزارش مالی از طرف ایشان و تایید گزارش توسط آقای کوروش آریش (بازرس انجمن) کاندیداها به معرفی اجمالی خود پرداختند.

 پس از انتخاب هیأت رییسه (خانم تطهیری مقدم و اقایان زیارتی و همت آزاد) انتخابات دور جدید هیات مدیره با حضور جناب آقای  عیوضی نماینده محترم وزارت ارشاد برگزار گردید که در این انتخابات  آقایان فرزاد فرجی، صادق باقری، مجتبی قربانی شاه کوچکی، یاسر رجبعلی و خانم آرزو حاجی علی محمدزرگر به عنوان اعضای هیأت مدیره جدید و آقایان احد شکری پور و‌ رضآاکریمی به عنوان عضو علی البدل  و همچنین آقای کورش آریش  به سمت بازرس انجمن انتخاب شدند.
در انتخابات داخلی آقای فرجی به سمت رئیس انجمن، خانم زرگر نایب رئیس و آقای باقری خزانه دار منتخب شدند.