اولین تور پژوهشی انجمن هنرمندان سفالگر

انجمن هنرمندان سفالگرایران اولین تور پژوهشی خود در قالب بازدید از موزه ایران باستان برگزار می کند

انجمن هنرمندان سفالگر ایران اولین تور پژوهشی را در قالب بازدید از آثار لوور در موزه ایران باستان و بخش هنرهای اسلامی با همراهی دکتر تسلیمی با رویکرد تاریخ هنر در روز شنبه مورخ 5 خرداد 1397 از ساعت 14 تا 17 برگزار می کند.