فراخوان جايزه هنر معاصر مجيك آو پرشيا (MOP CAP)

فراخوان

جايزه هنر معاصر مجيك آو پرشيا (MOP CAP) پژوهشي جهاني در جهت شناسايي نسل جديد هنرمندان تجسمي

معاصر ايران است كه داراي پتانسيل براي ايجاد تاثيري قابل توجه در زمينه فعاليت خود مي باشند. هدف اين جايزه

ارايه فرصت براي هنرمندان جوان جهت بدست آوردن معرفي بين المللي و شركت در تجربه هنري و تبادل فرهنگي

مي باشد.

از طريق مواد آرشيوي خود، از جمله يك پايگاه داده هنرمند آنلاين و نشريات چاپ شده، با ارايه تبادل آموزشي هدف

كمك بر توسعه فرهنگ و هنر ايران دارد.

شرايط شركت

واجد شرايط بايد:

1. ايراني الاصل، ساكن داخل و يا خارج از ايران باشد.

2. متولد سال 1978 و يا پس از آن (35 سال و يا جوان تر در زمان ثبت نام) باشد.

3. تا كنون نمايش انفرادي در خارج از كشور محل اقامت نداشته باشد.

4. با هيچ گالري در خارج از ايران، به عنوان نماينده معرف آثار هنرمند همكاري نداشته باشد.

مراحل ثبت نام:

فرم هاي ثبت نام به صورت اينترنتي و از طريق وبسايت MOP CAP از تاريخ 10 تير تا 9 مرداد 1393 پذيرفته خواهد

شد.

فرم ثبت نام بايد به زبان انگليسي كامل شود.

در فرم ثبت نام موارد زير از شما در خواست خواهد شد:

1.    CV به روز، شامل جزييات نمايشگاه هايي كه در آن شركت داشته ايد.

2. بيوگرافي تا حداكثر 1000 لغت، شامل تحصيلات و تاريخچه شخصي.

3. يك ويدئو تا حداكثر 3 دقيقه كه به معرفي فعاليت هنري خود مي پردازيد. اين ويدئو مي تواند به زبان فارسي يا انگليسي باشد.

4. تصاوير يا ويدئو با كيفيت بالا از 3 تا 5 اثر هنريتان شامل توضيحات لازم در مورد هر اثر.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايتhttp://www.mopcap.com/  مراجعه فرماييد.