افتتاحیه نمایشگاه گروهی سرامیک با موضوع قالب

9 بهمن ماه 1392 ساعت 16 در نگارخانه برگ با حضور اساتید و اعضای انجمن هنرمندان سفالگر و جمعی از دوستان، نمایشگاه گروهی سرامیک با موضوع “قالب” افتتاح شد.

9 بهمن ماه 1392 ساعت 16 در نگارخانه برگ با حضور اساتید و اعضای انجمن هنرمندان سفالگر و جمعی از دوستان، نمایشگاه گروهی سرامیک با موضوع “قالب” افتتاح شد. این نمایشگاه با حضور 33 نفر از اعضای انجمن هنرمندان سفالگر تشکیل شد و تا 28 بهمن ماه ساعت 9 الی 18 ادامه دارد.