حضور استاد انوشفر در انجمن هنرمندان سفالگر

امروز انجمن هنرمندان سفالگر میزبان استاد محمد مهدی انوشفر بود

انجمن هنرمندان سفالگر ایران در تاریخ هفدهم خرداد ماه 1397 پذیرای استاد گرانقدر” محمد مهدی انوشفر” بود. در این جلسه علاوه بر گپ و گفتگویی دوستانه و تجدید خاطرات ایشان از آغاز کار حرفه ای شان، به دغدغه های امروز سفال و سرامیک پرداخته شد. استاد چندین بار تاکید کردند که باید به نسل جوان اهمیت ویژه ای داده شود تا در آینده بتوان شاهد ظهور هنرمندان جدید و توانمند در این عرصه بود. در ادامه افزودند که استفاده از پتانسیل سایر رشته برای ارتقا این حوزه باید در سرلوحه کار انجمن قرار گیرد.توجه به سفال بومی نیز از الزامات جامعه سفال و سرامیک است.