درباره انجمن

انجمن فرهنگی هنری هنرمندان سفالگر ایران
با نام خدا به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بالتزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه، مؤسسه فرهنگی هنری «انجمن هنرمندان سفالگر» تشکیل گردید.
اهداف و موضوع فعالیت
اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است:

  • ارتقاء سطح کیفی و کمی آگاهی و دانش و بینش اعضاء در اثر سفالگری
  • فراهم آوردن وسایل مشارکت همه جانبه و تجمع هنرمندان سفالگر به منظور اعتلا و گسترش هنر سفالگری به عنوان یک نهاد فرهنگی در جامعه مدنی ایران و همچنین فراهم آوردن فرصت های مناسب جهت رشد خلاقیت سفالگران کشور و بازاریابی جایگاه والای پیشین این هنر.
  • شناسایی و شناخت استعدادهای درخشان در زمینه های مختلف هنر سفالگری و تحقیق و تفحص به منظور شکوفایی روحیه ابتکار و تتبع.
  • اقدام به تشکیل گردهمایی ها و جلسات و جشنواره های هنری به منظور بحث و گفتگو و تبادل نظر و شناخت و شناسایی و معرفی آثار هنرمندان سفالگر ایران و تجلیل از خادمین و خلق کنندگان این قبیل آثار .
  • تشویق و ترغیب اعضاء در جهت ایفای نقش اساسی در جریان سفالگری کشور و مشارکت فعال در زمینه حل مسائل اساسی سفالگری و ارایه مشاوره های لازم به مراجع دولتی و خصوصی و برقراری ارتباطی مستقل و هماهنگی با آنها درخصوص رشد و توسعه هنر سفالگری.
  • اقدام به تشکیل دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آزاد هنری فرهنگی در زمینه هنر سفالگری در ابعاد گوناگون.
  • برگزاری مسابقات هنری در ارتباط با هنر سفالگری و اقدام به تشکیل و برپایی نمایشگاه از آثار   هنرمندان و تهیه و گردآوری و چاپ و نگارش کتاب، جزوه و مقاله در زمینه هنر سفالگری با اخذ مجوزهای لازم برای هر یک به طور جداگانه.
  • حمایت از حرکت های بالنده و نوآور و ارزشمند سفالگری امروز ایران و برقراری تبادل و گفتگو میان سفالگران ایران و جهان و همچنین ایجاد ارتباط با انجمن های مشابه و مجامع فرهنگی هنری در داخل کشور.