دیرک استاچکه Dirk staschke

دیرک استاچکه Dirk staschke هنرمند معاصر آمریکایی متولد 1971 در ایالت آلابامای امریکا وفارغ التحصیل رشته هنرهای زیبا از دانشگاه آلفرد نیویورک است. وی در حال حاضردر فیلادلفیا و پنسلوانیا مشغول فعالیت می باشد . مجسمه های سرامیکی این هنرمند برگرفته از نقاشی های طبیعت بی جان قرن 16 میلادی اروپای شمالی است. وی در آثارش سعی دربازنمایی عناصر نقاشی های انتزاعی دارد و در عین حال می کوشد تا ارزشهای سنتی یک شی هنری را به چالش بکشد. در مجموعه ای از آثار این هنرمند می توانید 18 مجسمه سرامیکی با تلفیقی از سایر مدیا را ببینید که به طور همزمان یادآور نمادهای زیبا شناسانه و زوایای زشت (ویا سخت) یک اثر هنری است.

“دیرک” با کاوش در موضوعاتی چون نقش ها ،خوشی های زودگذر و ناپایدار طبیعت و ضرورت مرگ، بر این امر تاکید دارد که در حال مکاشفه ای درفهم مفاهیم مسحیت چون تقوا و دینداری است و با اشاراتی طنزگونه و کنایه آمیز این مکاشفه را به چالش میکشد و درپایان به گونه ای هنرمندانه یادآور وقایع تلخ و شیرین جوامع، زیبایی آنها ودر نهایت فروپاشی جهان طبیعی می شود.
علاوه بر این در آثار او می توانیم نشانه هایی از انگیزه ها و لذت بیمارگونه از مادیات دنیوی را بینیم.او با به کار بردن عناصر حجمی و سه بعدی به جای عناصر دوبعدی نقاشی، تعریف جدیدی از زیبایی را مطرح می کند که در تقابل با عقاید سنتی در مورد “شی” زیباست. عناصر حجمی سرامیکی کار”دیرک” تمایل به بیرون زدن از قاب دارند و خیال و توهمی را در ذهن بیننده ایجاد می کنند گویی این ترکیب بندی ادامه دارو پایان ناپذیر است.
مجموعه آثار وی در موزه هایی مانند موزه سرامیک آمریکا،موزه هنر پرتلند،موزه هنزبیرمنگام و …به نمایش گذاشته شده است.