راهنمای تحقیق و نگارش در هنر

نويسنده : سیلوان بارنت

مترجم : بتی آواکیان

این کتاب در باب  راهنمایی تحقیق و نگارش در هنر .این کتاب در ۱۱ فصل ارائه شده که در چهار فصل اول روش هایی برای بدست آوردن ایده درباره آثار هنری و نیز شیوه های برخورد با هنر عنوان گردیده است. در فصل ششم به بررسی اصول و دستورالعمل های نگارش پرداخته شده ودر فصلهای هشتم ، نهم و دهم به بررسی نگارش مقاله های تحقیقی وشکل ظاهری دستنوشته ها در پژوهشهای تاریخی هنر می پردازد. تاکید این کتاب بردو نوشته است دیدن و بیان کردن یا به عبارتی یافتن اندیشه هایی درباره هنر و ارائه موفق این اندیشه‌ها در نوشتار. در چاپ جدید این کتاب به موضوعاتی چون تصحیح جمله های مستقلی که به طرز غلط به هم وصل شده اند؛ رعایت تناسب ساختاری متن مقاله تحقیقی و نگارش نقدنامه نمایشگاه ها اشاره گردیده است .کتاب حاضر به هنرمندان کمک می کند علاوه بر خلق اثر هنری بتوانند در حوزه نگارش اثری قابل تأمل و تحلیل ارائه دهند .