اسامی نهایی شرکت کنندگان در نمایشگاه سرامیک با موضوع قالب

اسامی پذیرفته شدگان و تغییر تاریخ افتتاحیه نمایشگاه

مرحله دوم داوری آثار ارائه شده به نمایشگاه در تاریخ 23/10/92 با حضور کمیته داوری (خانم حسینی و آقایان اژدری، فرجی، تائبی، جلیلی) در محل انجمن برگزار گردید که از بین آثار ارائه شد اثر هنرمندان زیر جهت شرکت در نمایشگاه فوق انتخاب گردید.

تینا ابراهیمی / بهزاد اژدری / کورش آریش / صادق باقری / مژگان باوکی / مریم پارسازاده / منصوره پور سنگری / مهناز پژم / الهه حدادپور/ پونه حسن زاده / رجحانه حسینی / آرزو زرگر/ علی زمانی / فتانه سالارکیا / مسعود شیخی / عارفه صابری افتخاری / هنگامه صالح زهتاب / فروزش صائمی فرد / علیرضا طاهایی / فرزاد فرجی / زهرا قربانی / هادی محب علی /  سمیه محمودی / سوگل موحدپور/ علی نبوی / عاطفه نساجی / هدیه نوبهار/ مهدی نیکدل / فربد همت آزاد / هیربد همت آزاد

لازم به ذکر است روز افتتاحیه نمایشگاه از هفتم بهمن ماه به نهم بهمن ماه ساعت 16 الی 18:30 تغییر یافت.