فراخوان یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران.

‎دوسالانه یازدهم سرامیک به همت انجمن هنرمندان سفالگر و همکاری اداره کل هنرهای تجسمی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و فرهنگسرای نیاوران به دبیری هیربد همت آزاد در پاییز امسال برگزار خواهد شد.

‎دبیرخانه دوسالانه از همه هنرمندان دعوت می کند تا بر اساس شرایط مندرج در فراخوان، آثار خود را در سایت
www.2salane.ir
‎بارگذاری کنند.

‎رویکردهای دوسالانه یازدهم سرامیک عبارتند از:
‎تمرکز بر بیان شخصی هنرمند با توجه به دلالت‎های مکانی، زمانی و اجتماعی زمان خود.
‎گسترش مرزهای رسانۀ سرامیک با دلالت بر دیالکتیک فن و هنر.

‎هنرمندان تا روز سه شنبه ۴ شهریور، مهلت دارند تا در سایت ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.

‎گروه داوری دوسالانه، (۳ اثر) را بدون رتبه بندی، برگزیده و به هر اثر، تندیس دوسالانه، لوح افتخار و مبلغ (۲۰۰)میلیون ریال جایزه نقدی اعطا می کند.
‎همچنین گروه داوری، (۲اثر) را بدون رتبه بندی، تقدیر نموده و به هر اثر، لوح افتخار و مبلغ (۱۰۰) میلیون ریال جایزه نقدی اعطا می کند.

‎یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران از جمعه (۹ آبان) تا جمعه (۷ آذر) در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

‎#موسسه_توسعه_هنرهای_تجسمی_معاصر
‎#انجمن_هنرمندان_سفالگر
‎#فرهنگسرای_نیاوران