مجمع عمومی انجمن هنرمندان سفالگر ایران

در این مجمع به علت این که تعداد کاندیدهای حاضر به حدنصاب نرسید بود، رای گیری برای انتخاب اعضای هیآت مدیره و بازرس، انجام نشد و این امر به مجمع عمومی بعدی که تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول گردید.

به نام خدا

مجمع عمومی عادی و عمومی به طور فوق العاده انجمن هنرمندان سفالگر ایران، روز پنجشنبه مورخ 19/11/1396 در محل سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان با حضور اکثریت اعضا و نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

دراین مجمع، پس از خیر مقدم سرکار خانم نادی زاده، به نمایندگی از اعضای هیات مدیره به حضار، ابتدا گزارش تصویری  خلاصه ای از فعالیتهای یک ساله انجمن پخش شد. سپس آقای فرزاد فرجی، نائب رئیس انجمن در خصوص عملکرد و سیاست گذاری های کلی  انجمن در طول این دوره فعالیت هیات مدیره، سخنانی ایراد کردند. به دنبال آن آقای صادق باقری به عنوان خزانه دار انجمن، گزارشی کلی از وضعیت مالی و بالانس شیت یک ساله انجمن ارائه نمودند. همچنین ایشان به عنوان مسئول آموزش در هیآت مدیره، گزارشی از تعداد ورکشاپ های انجام شده و نحوه اجرای آنها قرائت نمودند.

پس از گزارش عملکرد هیآت مدیره، آقای کورش آریش، بازرس انجمن، توضیحات تکمیلی را با استفاده از نمودارهای ترسیمی، در خصوص اسناد مالی  بررسی شده و حسابرسی آنها  به سمع و نظر اعضا رساندند. در انتها، جلسه پرسش و پاسخ ما بین اعضای انجمن و اعضای هیآت مدیره برگزار شد.

در این مجمع به علت این که تعداد کاندیدهای حاضر به حدنصاب نرسید بود، رای گیری برای انتخاب اعضای هیآت مدیره و بازرس، انجام نشد و این امر به مجمع عمومی  بعدی که تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول گردید.