مجمع عمومی انجمن هنرمندان سفالگر برای انتخاب هیئت مدیره جدید

انجمن هنرمندان سفالگر ایران با انتشار اطلاعیه شماره(۱) مجمع عمومی خبر از انتخاب اعضای جدید در آینده نزدیک داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن، جلسه مجمع عمومی انجمن هنرمندان سفالگر با موضوع انتخاب هیئت مدیره جدید و تغییرات اساسنامه، روز پنج‌شنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۳ تا ۱۶ در خانه هنرمندان (سالن شهناز) برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است که حضور تمامی اعضا الزامی است.

اطلاعات تکمیلی در اطلاعیه‌های بعدی منتشر خواهد شد.