نمایشگاه دی ماه و روند اجرایی آن

انجمن هنرمندان سفالگر در راستای سیاست های یکساله خود در نظر دارد در دی ماه 1397 نمایشگاهی را به شیوه کیوریتورال برگزار نماید. با توجه به فضای مورد اختیار برای ارائه آثار در خانه هنرمندان(گالری‌های ممیز،زمستان،پاییز و نامی) هیات مدیره برای این دوره از هنرمندانی که در طی چند سال گذشته در فضای هنری سرامیک فعال بوده اند، دعوت به عمل آورد. اولین جلسه با حضور مدعوین این نمایشگاه، خانم رجحانه حسینی و آقایان امید قجریان، مجید ضیایی، بهزاد اژدری و ابوالفضل عرب بیگی(نماینده آقای عباس اکبری) در تاریخ 23 مهر برگزار شد و به گفت و شنود نظرات مدعوین و تبیین برنامه انجمن پرداخته شد. در جلسه دوم که 27 آبان ماه برگزار گردید، روند اجرایی نمایشگاه مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. لازم به ذکر است انصراف آقای عباس اکبری برای حضور در این رویداد توسط نماینده ایشان اعلام شد. آیین گشایش این نمایشگاه که در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد، 30 آذر 1397 می باشد.