وررک شاپ قالبگیری سرامیک

وررک شاپ قالبگیری سرامیک با حضور آقای باقری برگزار خواهد شد، در این وررک شاپ، قالبگیری یک تیکه از نقش برجسته گلی و قالبهای یک و دو تکه از احجام به همراه شیوه تکثیر خمیری و دوغابی آموزش داده خواهد شد

انجمن هنر مندان سفالگر با همکار ی عمارت تاریخی کوشک بر گزار می کند:

وررک شاپ قالبگیری سرامیک با حضور آقای باقری
در این وررک شاپ، قالبگیری یک تیکه از نقش برجسته گلی و قالبهای یک و دو تکه  از احجام به همراه شیوه تکثیر خمیری و دوغابی
آموزش داده خواهد شد.
زمان برگزاری: 4 شنبه 26 شهریور 93 – از ساعت 10 الی 13
شرکت در ورک شاپ برای عموم صرفاً از طریق ثبت نام امکان پذیر است.
هزینه ورک شاپ 20000 تومان می باشد.
اخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در وررک شاپ یکشنبه 23 شهریور ماه می باشد.
تهران- میدان فردوسی- خیابان فردوسی- خیابان تقوی- پلاک 31 – عمارت تاریخی کوشک – انجمن هنرمندان سفالگر ایران
تلفن هماهنگی 09101747635 ( 9 الی 14)
لازم به ذکر است که اجرای وررک شاپ راس ساعت 10 صبح شروع خواهد شد.

کمیته آموزش | انجمن هنرمندان سفالگر

تاريخ خبر:  1393/06/15