اخبار

اطلاعیه شماره (2)

اسامی کاندیدهای چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر  

اطلاعیه شماره (1)

فراخوان انتخابات اعضای هیأت مدیره انجمن هنرمندان سفالگر بدینوسیله باطلاع اعضاء محترم انجمن هنرمندان سفالگر می رساند: نظر باینکه انتخابات... ادامه مطلب

نسل دو

نمایشگاه گروهی سرامیک در گالری سیحون  سرامیک معاصر ایران (با پشتوانه تاریخی 10000 ساله خود)  حدود سه دهه است که تلاش میکند تا خود را با ظرفیتها و  رویکردهای دنیای مدرن و معاصر چه به لحاظ تکنیکال و چه ازمنظر ایده و تئوری هماهنگ سازد. نسل اول هنرمندان  سرامیست ایرانی به عنوان حلقه واسط جریان نو و کهن نقش اساسی وکلیدی را به عهده گرفتند. همچون همه پدیده های زنده فرهنگی وهنری نسل دومی نیز زاده شد و مجدانه مسیر پیموده شده را با جهت گیریهای معین تر و آگاهانه تر ادامه داد. نسل دوم اشاره ای دارد به تعدادی از سر…امیستهای معاصر کشور که به نظرمیرسد لا اقل از دو منظر قابل توجه اند. یکی شناخت جریان های روز هنرایران و جهان و دیگری بکارگیری متدهای فنی نوین. نمایشگاه پیش رو گزیده ای است هر چند کوچک از آثار چند هنرمند سرامیست از نسل دوم. نمایشگاه... ادامه مطلب